W przypadku sporów z organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej liczy się nie tylko techniczna znajomość przepisów podatkowych. Dobra znajomość procedur i doświadczenie w prowadzeniu postępowań kontrolnych oraz podatkowych, postępowań przed sądami administracyjnymi jest kluczem do wygrania każdej sprawy.

Od wielu lat wspieramy klientów z różnych branż w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach podatkowych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Wspieramy naszych klientów w prawidłowym sformułowaniu wniosku i uzyskaniu pozytywnych interpretacji indywidualnych, nawet jeśli wymaga to przeprowadzenia postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi lub Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zakres usług związanych ze sporami podatkowymi obejmuje:

  • Opracowanie procedur zmierzających do minimalizacji ryzyk związanych z odpowiedzialnością podatkową oraz karną skarbową osób zaangażowanych w zarządzanie spółkami
  • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowej i kontroli skarbowej,
  • Reprezentację w postępowaniach podatkowych w zakresie wszystkich podatków,
  • Reprezentację w postępowaniach zmierzających do stwierdzenia nadpłaty,
  • Reprezentację w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Przygotowanie wszelkich pism w postępowaniach niezbędnych do skutecznego załatwienia sprawy.

Napisz do nas, aby uzyskać szczegółową ofertę.