Podatki dochodowe (CIT, PIT)

Jeśli chodzi o podatki dochodowe świadczymy usługi związane z bieżącym doradztwem zmierzającym do zagwarantowania bezpiecznych i optymalnych podatkowo rozwiązań. Nasza oferta obejmuje również doradztwo dotyczące badania sytuacji podatkowej spółek, podatkowego strukturyzowania transakcji oraz doradztwa podatkowego związane z dokumentacją transakcji.

Podatki dochodowe – szczegółowy zakres naszych usług:

 • opiniowanie umów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa podatkowego,
 • doradztwo w zakresie opracowania efektywnych podatkowo struktur sprzedaży biznesu,
 • doradztwo związane z transakcjami o charakterze niematerialnym,
 • przeglądy optymalizacyjne zmierzające do poszukiwania potencjalnych oszczędności w bieżących rozliczeniach podatnika,
 • doradztwo związane z kwestiami opodatkowania podatkiem u źródła (withholding tax),
 • opracowanie efektywnych podatkowo programów pracowniczych,
 • doradztwo związane z podatkową kwalifikacją akcji reklamowych i sponsoringowych,
 • przygotowanie wniosków o uzyskanie interpretacji indywidualnych i reprezentacja w postępowaniach w sprawie interpretacji.

Ceny transferowe

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są coraz częściej przedmiotem zainteresowania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w trakcie wykonywanych czynności kontrolnych. Zakres informacji wymaganych przez organy stale się rozszerza. Aby zminimalizować ryzyko sporów z organami podatkowymi, oferujemy wsparcie w strukturyzowaniu transakcji w zgodzie z zasadą arm’s lenght oraz w opracowaniu procedur zarządzania ryzykiem w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • identyfikację transakcji z podmiotami powiązanymi oraz przeglądy procedur wdrażanych w podmiotach w związku z dokonywanymi transakcjami z podmiotami powiązanymi,
 • przeglądy zmierzające do identyfikacji ryzyka w obszarze cen transferowych,
 • wsparcie w procesie kontroli podatkowej i skarbowej skupiającej się na zagadnieniach cen transferowych,
 • wsparcie w opracowaniu procedur zarządzania ryzykiem w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • opracowywanie dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Napisz do nas, aby uzyskać szczegółową ofertę.