Podatki obrotowe (VAT, akcyza, PCC, inne)

VAT.  Akcyza

Podatki obrotowePraktyka podatków pośrednich jest jedną z kluczowych praktyk MVP TAX. VAT i akcyza to jedne z najbardziej złożonych podatków. Wymagają one bowiem nie tylko technicznej znajomości polskich przepisów, ale i dogłębnej znajomości dyrektyw unijnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W MVP TAX mamy wszystkie te kompetencje.

Dodatkowo staramy się najlepiej jak to możliwe poznać specyfikę Twojego biznesu, żeby optymalnie dostosować nasze rozwiązania podatkowe.

Zakres usług związanych z podatkami pośrednimi obejmuje:

 • bieżące stałe doradztwo w zakresie rozliczeń VAT,
 • uzyskiwanie klasyfikacji statystycznych oraz WIT (Wiążących Informacji Taryfowych) dla towarów oraz klasyfikacji statystycznych dla usług,
 • przeglądy podatkowe stawek VAT pod kątem możliwości optymalizacji podatkowych,
 • przygotowanie wniosków o interpretacje indywidualne prawa podatkowego zabezpieczających konsekwencje VAT działań podejmowanych przez podatników,
 • przygotowanie rozliczeń do procedury zwrotu VAT i pomoc w uzyskaniu zwrotów VAT,
 • reprezentację przed organami podatkowymi w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach VAT,
 • przeprowadzanie przeglądów bieżących lub historycznych rozliczeń VAT pod kątem ich optymalizacji.

Inne podatki obrotowe

Podatki obrotowe to nie tylko VAT i akcyza. Podatki i opłaty o charakterze lokalnym mogą stanowić obciążenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w szczególności w branży nieruchomościowej, wydobywczej, telekomunikacyjnej. Optymalizacja obciążeń podatkowych tymi daninami może prowadzić do istotnych oszczędności.

Dlatego służymy wsparciem w optymalizacji rozliczeń podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych. Pomagamy w sprawach o stwierdzenie nadpłaty, w szczególności w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, opierając się m.in na niezgodnościach polskiego prawa z prawem unijnym.

Zakres naszych usług związanych z problematyką podatków i opłat lokalnych obejmuje:

 • Optymalizację dokapitalizowania spółek przy zminimalizowanym podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • Wsparcie w rozliczeniach podatków lokalnych,
 • Usługi związane z odzyskaniem podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości i innych podatków z zapłaconych nienależnie,
 • Optymalizację rozliczeń w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółową ofertę.