• Wojciech PietrasiewiczDoradztwo na rzecz międzynarodowej grupy nieruchomościowej w zakresie aspektów VAT jednego z pierwszych projektów PPP dla sektora edukacyjnego realizowanego w formule design and build;
 • Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z nabyciem nieruchomości dworca autobusowego. Doradztwo obejmowało wsparcie w strukturyzowaniu oraz negocjowaniu warunków transakcji oraz reprezentację w toku kontroli podatkowej w związku z odzyskaniem ponad 20 mln PLN zwrotu VAT na rzecz klienta;
 • Doradztwo na rzecz banku w związku ze sprzedażą jego części detalicznej. Doradztwo obejmowało opracowanie efektywnej podatkowo struktury transakcji obejmującej m.in. wydzielenie organizacyjne części detalicznej Banku będącej przedmiotem transakcji;
 • Doradztwo podatkowe (w tym strukturyzacja transakcji, przegląd prospektowy i prace nad dokumentacją) na rzecz emitentów i banków w największych IPO 2010, 2011; 2013, pierwszej emisji euroobligacji przez miasto, pierwszej emisji euroobligacji, w której nie wykorzystywano zagranicznego SPV, doradztwo podatkowe przy emisji, w której po raz pierwszy zastosowano stabilizację w formule green shoe;
 • Wojciech Pietrasiewicz doradzał także na rzecz największego dystrybutora biletów w związku z VAT-owskimi aspektami prowadzonej działalności w zakresie dystrybucji biletów na imprezy artystyczne;
 • Doradztwo na rzecz fundacji w związku z ustaleniem podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług na potrzeby jej działalności;
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej menedżerów;
 • Doradztwo na rzecz internetowego start-up’u w związku z podatkowymi aspektami rozpoczęcia działalności;
 • Doradztwo na rzecz podmiotów z sektora nieruchomości nieruchomościowych w związku z aspektami VAT nabycia licznych nieruchomości komercyjnych, w tym biurowców centrów handlowych, zarówno w formule nabycia jak i transakcji leasingowych;
 • Reprezentacja czołowego dystrybutora opraw okularowych w sporze o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT do opraw okularowych;
 • Reprezentacja polskiego inwestora w precedensowej sprawie przed sądami administracyjnymi dotyczącej podatkowych aspektów umarzania akcji w spółce luksemburskiej;
 • Reprezentacja klientów z różnych branż w sporach podatkowych dotyczących prawidłowości rozliczania podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz podatku akcyzowego.

Skontaktuj się ze mną:

Wojciech Pietrasiewicz

Doradca Podatkowy nr 10369

Tel: +48 509 509 974

wpietrasiewicz [at] mvptax [dot] pl